Unga matematiker i arbete

Översättning till svenska av två böcker i serien Young Matematicians at Work av Catherine Twomey Fosnot, Bill Jacob och Maarten Dolk för Studentlitteratur. Utgivning hösten 2018.

Scroll to Top