Tobias Barenthin Lindblad, förläggare, Dokument Press

”Under de snart tio år vi har arbetat tillsammans har jag fått en rad pärlor av dig. Alltid välkorrigerat och med din magiska hand tar du dig an både svenska och engelska, gör språkliga förbättringar som lyfter texten, korrigerar faktafel (som att ta fram originaltiteln till Thomas Mores Utopia eller förbättra översättningen av stycken ur ett CIAM-maifest av Aldo van Eyck och Alison och Peter Smithsons) och trollar bort tryckfel och gör grafisk korrektur. Sist men inte minst kollar du kongruensen mellan språken. Att ha en korrekturläsare med denna breda spetskompetens är oumbärligt och livsviktigt för ett förlag som satsar på kvalitet. Tack för gedigna arbeten alltid punktligt levererade!”