Teams in the Spotlight

Translation from English to Swedish of Sandahl, Wihlborg, Jacobsson, Åkerlund: Allt ljus på teamet: en handbok för teamutveckling. Published in spring 2020 by Natur & Kultur.

Scroll to Top