Om mig

Jag har arbetat med översättning från och till engelska av skön- och facklitteratur, journalistik, utställningar och andra texter av vitt skilda slag samt språkgranskning av båda språken sedan 1996.

Min bakgrund är brokig. Jag var ett språkintresserat, läsande barn. Efter att ha genomgått halvklassisk humanistisk linje på gymnasiet och efter att ha tillbringat mycket tid i Storbritannien sedan fjortonårsåldern (det vill säga sedan 1974) arbetade jag som sekreterare på arkitektkontor under några år. Jag gifte mig med en engelsman och bodde ett tag i England. Medan jag var hemma med barn under nittiotalet utbildade jag mig på Handarbetets vänners skola och arbetade sedan i deras ateljéer under ett par år med att ”översätta” konstnärers förlagor till monumentala vävar för offentlig miljö. Samtidigt utbildade jag mig i språk och teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Efter att ha deltagit i ett par skolverksprojekt som gick ut på att resa runt och intervjua skolledare, lärare och elever i hela Sverige halkade jag in i översättningsbranschen. Först på ett företag som översatte anbud för stora infrastrukturprojekt till engelska och så småningom som frilansande översättare.

Det har blivit en del resor under åren, och jag har särskilt intresserat mig för reselitteratur, vilket resulterade i ett antal essäer publicerade i början av 2000-talet.

Jag läser just nu till en Bachelor of Arts (Hons.) i ”Arts and Humanities” med inriktningen litterär gestaltning vid Open University.

Boköversättning

Jag arbetar kontinuerligt med boköversättningar till svenska eller engelska för Dokument Press, Votum förlag, Natur & Kultur och Studentlitteratur. Tidigare har jag arbetat med Norstedts, Max Ström,  Tranan, Arvinius förlag, Makadam förlag, Atlantis, HarperCollins och Taschen UK.

Uppdragsgivare

Bland mina uppdragsgivare för översättning till engelska finns bland andra Kungliga Operan, Österlens museum, Stadsmuseet Eskilstuna, Bohusläns museum, Hallands kulturhistoriska museum, Svenska litteratursällskapet i Finland, Melleruds kommun, Länsstyrelsen i Örebro samt Bok & Bibliotek.

Samtryck

Jag har stor vana vid samtryck och kan arbeta direkt i InDesign.

Medlem av

  • Sveriges författarförbund
  • Översättarcentrum
  • The Swedish–English Literary Translators’ Association (SELTA)