… och hur gör jag i klassrummet?!

Översättning till svenska av Carl Hendrick & Robin Macpherson: What Does This Look Like in the Classroom? Svensk titel …och hur gör jag i klassrummet?! Pedagogikforskning i praktiken. Natur & Kultur, 2019.