Medlem av

Medlem av / Member of

Översättarcentrum
Sveriges författarförbund/Swedish Authors’ Union
Swedish–English Literary Translators’ Association (SELTA)