Matematik med dynamiskt mindset

Översättning till svenska av boken Mathematical Mindsets – Unleashing Students’ Potential Through Creative Math, Inspiring Messages and Innovative Teaching av författaren Jo Boaler för förlaget Natur & Kultur. Utgiven mars 2017.