Framtidens städer

Språkgranskning på svenska och översättning till engelska av boken Alla behöver närhet – Så blir framtidens städer/Closer Together – This Is the Future of Cities av Alexander Ståhle, stadsbyggnadsforskare på KTH som driver företaget Spacescape. Förlag: Dokument Press, 2016.