Mina boköversättningar

Boköversättning från engelska till svenska Sandahl, M.,Wihlborg, M., Jacobsson, C, Åkerlund, M.: Allt ljus på teamet: En handbok för teamutveckling (Teams in the Spotlight). Natur & Kultur, utkommer våren 2020. Barton, C: Hjärnan i matematikundervisningen: erfarenhet, vetenskap, klassrumspraktik (How I Wish I’d Taught Maths). Natur & Kultur, 2018. Fosnot/Jacob: Unga matematiker i arbete – Algebra. Studentlitteratur, 2018. Fosnot/Dolk: …

Mina boköversättningar Läs mer »

Allt ljus på teamet

Översättning till svenska av Sandahl, Wihlborg, Jacobsson, Åkerlund: Teams in the Spotlight. Natur & Kultur, 2020.

Fred med jorden

Översättning till engelska av Fred med jorden av Elin Wägner och Elisabeth Tamm (1940). I samarbete med Åsa Sonjasdotter och Stiftelsen Flory Gate med stöd av Kulturrådet. Publiceras digitalt samt under våren 2020 i tryck av Archive Books, Berlin.

… och hur gör jag i klassrummet?!

Översättning till svenska av Carl Hendrick & Robin Macpherson: What Does This Look Like in the Classroom? Svensk titel …och hur gör jag i klassrummet?! Pedagogikforskning i praktiken. Natur & Kultur, 2019.

Wall Decoration in Pompeii

Engelsk språkgranskning av Wall Decoration in Pompeii – Plaster Stucco Paint av Agneta Freccero. Utgiven av L’Erma di Bretschneider, Rom, 2018.

Unga matematiker i arbete

Översättning till svenska av två böcker i serien Young Matematicians at Work av Catherine Twomey Fosnot, Bill Jacob och Maarten Dolk för Studentlitteratur. Utgivning hösten 2018.

Draken Kjetil

Översättning till engelska av Draken Kjetil, en opera för barn av librettisten och scenografen Eva Sommestad Holten och komponisten Andy Pape. Beställare Edition Wilhelm Hansen, Köpenhamn.

Magic City

Översättning från engelska till svenska av utställningskatalog och andra texter till den internationella street art-utställningen MAGIC CITY (Magasin 9, Stockholm, oktober 2017–februari 2018).

Vattenriket

Översättning till engelska av Vattenriket av Patrik Olofsson. Votum förlag, 2017.